تحلیل و بررسی مستند ظهور بسیار نزدیک است

آنچه در فیلم مستند ظهور بسیار نزدیک است رخ می نماید حرکت سطحی   عوامل سازنده بدون توجه به جایگاه پژوهش وعقلانیت در اندیشه اسلامی به ویژه مهدویت  است  این گروه از منابع غیر معتبراستفاده نموده  و شناسایی مصادیق غیر واقعی برای مضامین وارده در روایات  و آیات نسبت به علائم ظهوررا نشانه رفته است .نگرش جزئی به ویژگیهای چهره هایی مانند شعیب بن صالح وسید خراسانی وسفیانی و... از جمله آسیبهای این مستند به شمار می ایدچرا که این حرکت به مثابه تعیین مصداق برای این این افراد در زمان معاصر است که از جمله پیامد های آن  تحریک احساسات وعواطف منتظران است وبه نوعی به  شکل گیری ذهنیت نا خود آگاه مخاطب می ا نجامد وتوجه منتظر را به رخداد ظهور در آیندهای بسیار نز دیک معطوف می دارد  این در حالی است برابر با روایات ظهور بدون زمینه مناسب آن روی نخواهد داد.

 شایان ذکر است این گونه مصداق یابی های علایم و شرایط به نوعی شتاب و تعجیلی مخرب در امر ظهورو تطبیق غیر صحیح حوادث عصر غیبت بر علائم و شرایط مطرح شده در روایات خواهد بود. که این امر مقوله ای متفاوت از زمینه سازی برای ظهور و تحقق این وعده الهی است که مورد توصیه و تاکید اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است و از جمله وظایف اصلی منتظران به شمار می آید.       

تامل در این فیلم نشان می دهد به رغم تلاش فراوان این گروه برای بررسی علائم و شرایط ظهور به جهت عدم آشنایی با ا دبیات روایی و ساختار ادبی آن ها توفیقی برای درک حقیقی از مفاهیم و ارزیابی علائم و شرائط حاصل نمی شود. به خصوص که ایشان علائم را بدون شرائط لحاظ نموده اند و اقدام به نشر مطالبی غیر قابل دفاع نمودند به جهت شناسایی نقاط ضعف این مستند توجه به نکات موجود در جوابیه مرکز تخصصی مهدویت توصیه می شود.  چراکه باور محققان واندیشوران این مرکز بر این است که ظهور امام دوازدهم وعده خداوند متعال است  وطلوع این خورشید عالمتاب به  یقین روی خواهد داد ولکن تحقق این وعده الهی با شتاب وتعجیل مهدی باوران اتفاق نخواهد افتاد به جهت اشاره به این مطلب در روایتی از امام صادق  آمده است :« انما هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر  ان الله لا یعجل لعجلة ا لعبا د ان لهذ ا الامر غایة یتتهی الیها فلو قد بلغوها لم یستقدموا ساعة ولم یستاخروا » شتاب وتعجیل  مردم برای ظهور  موجب هلاکت وناکامی ایشان در رویارویی با ظهور خواهد بود چرا که خداوند متعال به خاطر شتابزدگی مردم تعجیل نخواهد کرد و برای دوران غیبت فرجامی وجود دارد که هر گاه فرا رسد ظهور حتی برای لحظه ای به تاخیر نخواهد افتادو قبل از آن لحظه نیز روی نخواهد داد .(کلینی ،کافی :ص 369ح6 باب  تمحیص وامتحان ) به همین لحاظ ساختن این این فیلم وحرکاتی از این قبیل در مقابل اراده خداوند متعال موجب تحقق علائم وشرائط ظهور ودر نتیجه  تسریع در امر ظهر نخواهد بود ونمی توان به استناد آن سرنوشت دوران غیبت را در دوران واپسین روزهای آن تصور نمود .

والسلام علی عباد الله الصالحین

جمعی از محققین مرکز تخصصی مهدویت

حوزه علمیه قم

/ 0 نظر / 43 بازدید